Declaratie de conformitate GDPR

DECLARATIE DE CONFORMITATE cu Cerintele Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Declaram ca societatea noastra a pus in aplicare masuri care corespund cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor), denumit in continuare “RGPD”.

Aceste masuri includ:

  • Utilizarea pseudonimizarii si criptarea datelor cu caracter personal cu care putem intra in contact, ca parte a prestarii de servicii pentru societatea dumneavoastra;
  • Asigurarea unei credibilitati permanente, a integritatii si disponibilitatii sistemelor informatice pe care le utilizam cu scopul de a presta servicii pentru societatea dumneavoastra;
  • Capacitatea de a reinnoi in timp util disponibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate, ca parte a serviciilor prestate pentru societatea dumneavoastra, si accesul la acestea, in cazul unui incident de securitate fizica sau tehnica in sistemele noastre informatice;
  • In organizatia noastra exista o procedura stabilita de informare a societatii dumneavoastra in cazul incalcarii protectiei datelor cu caracter personal cu care putem intra in contact, ca parte a prestarii de servicii pentru societatea dumneavoastra;
  • Capacitatea, prin masuri adecvate, de a raspunde unei cereri de exercitare a drepturilor de catre un subiect de date cu caracter personal (Capitolul III din RGPD);
  • O procedura stabilita de evaluare periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizationale de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal prelucrate in societatea noastra.

             VEVE NETWORK S.R.L.
             RO42775088

Call Now Button